Czyste powietrze – Przewodnik

Problemy związane z jakością powietrza są coraz poważniejsze. Istnieje coraz większa świadomość i wiedza na temat niskiej jakości powietrza w pomieszczeniach i niepokojących skutkach zdrowotnych, jakie ze sobą niesie. Setki przeprowadzonych badań z różnego sektoru powiązało wzrost zanieczyszczenia powietrza ze zmniejszoną wydolnością płuc, zwiększenia zapotrzebowania leków na astmę oraz zwiększenie wskaźnika absencji w szkołach, wizyt w izbie przyjęć a nawet tysiące przedwczesnych zgonów rocznie.

Zanieczyszczenie powietrza małymi cząsteczkami jest szkodliwe szczególnie dla dzieci, osób starszych oraz dla osób cierpiących na choroby płuc i układu sercowo-naczyniowego, takich jak astma, POChP, choroba wieńcowa i zastoinowa niewydolność serca. W samych Stanach Zjednoczonych na astmę cierpi 20 milionów ludzi oraz 50 milionów posaida różnego rodzaju alergie. W ostatnich latach naukowcy dowiedli że bardziej zanieczyszczone powietrze jest to znajdujące się wewnątrz pomieszczeń. Dotyczy to nawet miast wysoce uprzemysłowionych, a jak wiadomo ponad 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, przez co narażamy się na coraz większe ryzyko zachorowań.

Dlaczego potrzebujemy oczyszczacza powietrza?

Codziennie wdychamy 20 000 litrów powietrza, w którym jest pełno cząstek pochodzących z różnych źródeł. Większość z tych cząstek jest tak mała, że może z łatwością przedostać się do naszego krwiobiegu. Oczyszczacz powietrza jest przydatny w wielu różnych dziedzinach naszego życia, np w domach, biurach, szpitalach, laboratoriach w przemyśle. Każdy z tych środowisk charakteryzuje się jedną cechą wspólną: potrzebą polepszenia jakości powietrza.

LightAir z czasem spełni wymagania każdego segmentu. Istnieją cztery najważniejsze powody dla których potrzebujemy oczyszczacza powietrza: Powietrze wewnątrz pomieszczeń jest bardziej zanieczyszczone niż te na zewnątrz.Nawet w najbardziej uprzemysłowionych miastach spędzamy ok 90% czasu w pomieszczeniach.

Zanieczyszczone powietrze jest szkodliwe dla zdrowia i może powodować poważne objawy zdrowotne, takie jak astmę, alergie, choroby sercowo-naczyniowych, zmęczenie, nudności, bóle głowy i inne. Zanieczyszczone powietrze kosztuje ciebie zdrowie, czas i pieniądze Powetrze w pomieszczeniach ma zbyt mało jonów ujemnych, które są naturalnymi vitaminami dla powietrza

Co zanieczyszcza powietrze w pomieszczeniach?

Powietrze na zewnątrz – poprzez systemy wentylacyjne do naszych pomieszczeń dostają się zanieczyszczenia pochodzące ze spalin, przemysłu, pleśń, pestycydy, alergeny, mikro/nano cząsteczki Materiały budowlane – mogą wydzielać trujący gaz (radon), izolacje zawierające azbest, mokre lub wilgotne dywany, meble itp. Mogą również gromadzić cząsteczki, bakterie, wirusy, pleśń itp. Oto niektóre z efektów znanych pod nazwą Syndrom Chorego Budynku. Inne substancje zanieczyszczające powietrze pochodzą z systemów klimatyzacji oraz urządzeń nawilżających.

Istota ludzka – pozostawia cząsteczki skóry, włosów, włóknin oraz kurzu z ubrań, brudu z butów itp. Jednakże najbardziej zanieczyszczamy powietrze poprzez palenie, gotowanie, rozpalanie kominka, zwierzęta domowe. Jony tlenu – aktywność ludzka i zanieczyszczenia generują powstawanie jonów dodatnich, powodując nienaturalne zaburzenie równowagi jonów, które jak udowodniono są przyczyną problemów zdrowotnych.

Dlaczego powietrze wewnątrz pomieszczeń jest groźniejsze od tego na zewnątrz?

Udowodnione zostało, że powietrze wewnątrz pomieszczeń jest 4-5 razy gorsze niż powietrze na zewnątrz, ze względu na fakt, że systemy wentylacyjne działają niepoprawnie z powodu: całkowitej izolacji (w szczególności w krajach o klimacie sezonowym), która zmniejsza naturalną wentylację. niebezpieczne brudne przewody wentylacyjne uniemożliwiają swobodny przepływ powietrza tylko niewielka część cząsteczek jest przechwytywana przez filtry wentylacyjne, większość z nich przechodzi prosto do budynku źle zaprojektowane wloty powietrza do systemu wentylacji:

za blisko np. usuwania powietrza z restauracji, przemysłu itp. wlot powietrza znajdujący się zbyt blisko wylotowi, co oznacza, że powietrze które jest usuwane z budynku z powrotem do niego wraca. rzadka wymiana filtrów, co sprawia, że filtry tracą swoją efektywność, ale również stają się środowiskiem dla mikroorganizmów, które dostają się do budynku Istniejące standardy i regulacje dotyczące świeżego powietrza w budynkach, bardzo rzadko są spełnione.

Dlaczego równowaga jonów jest tak ważna?

W zdrowym środowisku około dwóch trzecich jonów powinna składać się z jonów ujemnych. Człowiek oraz nasze środowisko generuje jony dodatnie tworząc nienaturalne zaburzenie równowagi. Dla przykładu przy wodospadzie cyrkuluje około 50,000 jonów ujemnych na cm3 a w biurze jest już ich jedynie 20/cm3. Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że środowisko przy wodospadzie jest zdrowsze niż w biurze. Równowaga jonów jest również połączona z liczbą cząstek znajdujących się w powietrzu włączając w to bakterie, wirusy, alergeny itp. Ponieważ czastki w powietrzu są zazwyczaj naładowane dodatnio, jony ujemne działają jak naturalny oczyszczacz powietrza, łącząc się z cząsteczkami dodatnio naładowanymi stając się przez to cięższe i opadają na ziemię lub są przyciągane przez dodatnio naładowane powierzchnie.

Konsekwencje zanieczyszczonego powietrza.

Problemy zdrowotne:

Przeprowadzone badania na grupie ludzi narażonych na SBS (Syndrom chorego Budynku) lub innych zanieczyszczonych środowisk jasno potwierdziły że zanieczyszczone środowska wywołują następujące symptomy: alergie (ponad połowa Polaków w dużych miastach cierpi na alergie) astma podrażnienie oczu i gardła problemy sercowo-naczyniowe problemy dróg oddechowych zmęczeniu, trudności koncentracji, bóle głowy, podrażnienia, depresja ataki bakterii i wirusów

Konsekwencje:

Skutkiem tych objawów są długoterminowe zwolnienia chorobowe, nieobecności w pracy i szkole, co jest ogromnym kosztem dla społeczeństwa. Bardzo dużym problemem w szpitalach jest ciągła walka z coraz bardzie odpornymi bakteriami i wirusami. Jak mogę polepszyć powietrze wewnątrz pomieszczenia? Niestety nie wystarczy jedynie otworzyć okno i wpuścić “świeże” powietrze z zewnątrz, szczególnie w dużych zurbanizowanych miastach. Powietrze w dużych miastach jest również niebezpieczne i powinno przejść przez system wentylacji, który posiada filtry oczyszczające powietrze. Najlepszym sposobem polepszenia jakości powietrza w pomieszczeniu jest zainstalowanie oczyszczacza powietrza, który eliminuje źródło zanieczyszczeń.